mandag den 2. august 2010

MURER OPGAVER: EKSEMPLER PÅ TILBUD FRA MURERMESTER KIM EBERT, RK MULTIBYG I/S

MURER OPGAVER: EKSEMPLER PÅ TILBUD FRA MURERMESTER KIM EBERT, RK MULTIBYG I/S
 
1.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Renovering af  badeværelse
Murer (badeværelse):
1. Nedrivning af  fliser på væg og gulv
2. Oppudsning af vægge grovpuds med strandmørtel
3. Støbning af gulv med fald mod unidrain rist
4. Vandtætning af gulv og vægge med lip vs-30
5. Opsætning af fliser på vægge ca. 2m højt
6. Lægning af gulvfliser
7. Fugning af fliser
8. hjørner fuges med lip sanitetssilicone
9. Oprydning og bortkørsel af affald
10. Afdækning af gulv i gang med gulvpap.
______________________________________________________________________
2.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Renovering af gl. betongulv i kælder.
Murer(kælder):
1. Afrensning af gulv med alfix gulvrens
2. Behandling af gulv med vandex super mod optrængning af fugt
3. Udlægning af selvnivelerende gulvspartelmasse lip 210
4. Behandling af gulv med støvbinder lip primer 54
5. Lægning af gulvfliser 30x30
6. Oprydning og bortkørsel af affald
______________________________________________________________________
3.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Renovering af gamle betontrapper i andelsbolig forening.
Murer:
1. Opbankning af beton trapper 3 stk
2. Støbning af nye 3stk
3. lægning af fliser på trapper
4. behandling af metalskinne
5. Reparation af øverste trappetrin ved kældernedgang
_______________________________________________________________________
4.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Montering af isokern i skorsten
Murer:
1. Opsætning af stillads.
2. Udbankning af eksisterende renselemme i skorsten.
3. Opsætning af hejs på skorsten.
4. Nedsænkning af isokern rør.
5. Lukning af alle huller i skorsten.
6. Opfyldning af skorsten med leca beton
7. Bores nye huller til renselem / udtag
8. Der monteres hat på skorstenen.
________________________________________________________________________
5.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Etablering af badeværelse
Murer:
1. Montering af 3 cm litex plader oven på eksisterende gulvbrædder
2. Vandtætning af gulv samt bruseniche vægge.
3. Selvnivellering af gulv oven på el gulvvarme
4. Lægning af gulvfliser samt sokkel.
5. Opsætning af fliser i bruseniche til ca. 2m
6. Fugning samt gummifuge.
__________________________________________________________________________
6.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Støbning af beton køreramper.
Murer:
1. Nedbrydning af fundament
2. Udskæring i betongulv hvor rampen skal være
3. Opbrydning og ud gravning af gulv
4. Støbning af rampe med 8mm armeringsnet og beton
5. Leje af container til beton.
___________________________________________________________________________
7.
BYGGE-TILBUD Vedr.:  Renovering af gulv i kælder pga. revner.
Murer:
1. Diverse gulv afdækning med gulvpap.
2. Det nuværende gulv belægning skal fjernes op
3. Der efter gøres gulvet klar til grunding med støvbinding, primer
4. Opretning af gulv
5. Lægning af fliser på gulv i hele værelset plus fugning.
6. Deponering af byggeaffald
___________________________________________________________________________
8.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Nedrivning af skorsten
Murer:  
1. Nedrivning af  skorsten.
2. Lukning af hul i tag
3. Lægning af rygningssten
4. Understrygning af tagsten hvor skorstenen  har været
5. Afsyring af rygning og tag hvor der har været skorsten
6. Opsætning af stillads.
7. Affald fyldes i eksisterende skorsten, det der kan være der, resten bortkøres
___________________________________________________________________________
9.
BYGGE-TILBUD Vedr.:  Renovering af tag
Murer:
1. Understrygning af tag med mørtel ca. 450m2
2. Overstrygning af tag ca. 220 m2
3. Gennemgang af tagsten og bindere ca. 670m2
4. Reparation af rygning.
5. Isolering af loft ca. 150m2 fordelt på den første og sidste del af huset
6. Montering af riste i alle tudsten (udluftning)
7. Leje af skurvogn
8. Alt affald bortkøres.
___________________________________________________________________________
10.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Etablering af vindueshuller eksisterende murværk
Murer:

1. Opsætning & nedtagning af stillads.
2. Afdækning af gulve inden for.
3. Opsætning af støv væg indenfor
4. Etablering af  3 stk. vindues huller  73x121
5. Montering af skifer sålbænke
6. Puds reparationer indvendigt omkring vinduer.
7. Oprydning og bortkørsel af affald.
___________________________________________________________________________
11.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Facade isolering
Murer:

1. Afdækning af vinduer/døre
2. Afdækning af fliser/terrasse
3. Opsætning af 100mm facadebats
4. Pudsning med fiberpuds med net
5. Slutpuds med farve.
6. Montering af skiffer sålbænke ved vinduer.
7. Oprydning samt bortkørsel af affald
8. Opsætning & nedtagning af stillads
___________________________________________________________________________
12.
BYGGE-TILBUD Vedr.:  Reparation. Af skorsten, kælder væg, kældertrappe
Murer:

1. Opsætning/nedtagning af stillads til skorsten
2. Fugning af skorsten (skrabe fuge)
3. Reparation af kældertrappe vægge med fiber armerings net.
4. Reparation af øverste trin af kældertrappe med tenderstål.
5. Filsning af  kældertrappe vægge med betonfils
6. Slibning af indvendige kældervægge for maling. Ca. 10m2
7. Udkast & puds af kældervægge med deiterman as &sp mod fugt. Ca. 10 m2
8. Afdækning af kælder gulve.
___________________________________________________________________________
13.
BYGGE-TILBUD Vedr.:  Etablering af vindues hul.
Murer:

1. Etablering af  vindues hul 117 x195 cm
2. Opmuring af false
3. Pudsreparationer omkring vindue indvendig
4. Montering af skifer sålbænk.
5. Afdækning af fliser
6. Afdækning af gulve indvendigt
7. Oprydning og bortkørsel af affald.
___________________________________________________________________________
14.
BYGGE-TILBUD Vedr.:  Filsning af hus
Murer:

1. Afdækning under stillads med træplader
2. Opsætning/nedtagning af stillads
3. Højtryksrensning af facader inden filsning
4. Filsning af facader med grund fils for bedre vedhæftning
5. Filsning af facader med farve fils
6. Udskiftning af ståltegl over vindue ved terrasse
7. Reparation af gesims omkring terrasse.
8. Rengøring af vinduer
9. Oprydning samt bortkørsel af affald.
___________________________________________________________________________
15.
BYGGE-TILBUD Vedr.:  Nedrivning af betontrappe
Murer:

1. Afdækning af fliser under trappe
2. Afmontering af gelænder
3. Nedbrydning af trappe
4. Pudsrep. af kanten på rapoen hvor trappen var.
5. Afspærring omkring trappe
6. Bortkørsel af affald
___________________________________________________________________________
16.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Renovering af facade på solcenter
Murer:
1. Afdækning af fliser og vinduer
2. Nedbankning af gammelt puds
3. Slibning af facade inden fils
4. Udskiftning af defekte mursten
5. Grundfilsning med maxit grundfils
6. Slutfils med farvet tynpuds koksgrå & lys mocca
7. Oprydning samt bortkørsel af affald
8. Arbejdet udføres fra rullestillads
___________________________________________________________________________
17.
BYGGE-TILBUD Vedr.:  Renovering af badeværelse
Murer:

1. Støbning omkring riste.
2. Pudsning af loft hos underbo
3. Støbning af gulv
4. Pudsning af vægge med
5.  Vandtætning af gulv og vægge
6. Opsætning af fliser på vægge i bruseniche
7. Lægning af fliser på hele gulvet samt en sokkel kant.
8. Silicone fuge  langs gulv samt væg hjørner i bruseniche
9. Afdækning af gulve mellem hoveddør og badeværelse
10. Oprydning samt bortkørsel af affald.
Vvs:
1. Demontering af eksiterende gulvafløb
2. Montering af gulvafløb under vask samt 1 i brusenishe
3. Indfræsning af pexrør til vand til vask og til brus i bruseniche
4. Indfræsning af gl. vandrør fra overbo til underbo
___________________________________________________________________________
18.
BYGGE-TILBUD Vedr.:  søjlefundament 
Murer:

1. Etablering af 22 søjlefundamenter i ø30 og 90cm dyb.
2. Støbning med  beton 08.
3. Bortkørsel af jord
___________________________________________________________________________
19.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Etablering af dørhuller
Murer
 
1. Skæring af dørhul i stue ca. 230 x 127
2. Skæring af dørhul i køkken ca. 76 x 220
3. Oplægning af jerndrager over begge døre
4. Pudsning af false og jern samt behandling af jern
5. Understøttelse af eksisterende vægge.
6. Kunde bortkører alt affald
Tilbuddet er inkl. Alle materialer.
___________________________________________________________________________
20.
BYGGE-TILBUD Vedr.: Rep. Af skorsten. Renovering af tag-rygning og tag-grater
Murer
 
1. Nedrivning af rygning samt grater
2. Lægning af ny mørtel til rygning og grater
3. Montering af rygningssten samt gratsten
4. Afsyring af rygning, grater samt tagflade
5. Rep. Af skorsten
6. Maling af skorsten
Diverse
 
1. Opsætning af stillads på den ene side af huset/rygning
2. Leje af container til affald.
3. Afdækning/oprydning
4. Leje af tagstiger
___________________________________________________________________________
 

_________________________________________

4q57j0k.gif

   

Tilbud på byggeopgave 

Murermester
Kim Ebert
RK MULTIBYG I/S
Rued Langgaards vej 25 2.th
2300 København S.
Tlf. 2784 7780

www.rk-multibyg.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar